Thông tin liên hệ

Cơ sở Tiểu học - Trung Học

Trường Tiểu Học Kiến Tạo ICS: 915 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM

Cơ sở Mầm Non

Trường Mầm Non Kiến Tạo ICS: 895 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM

Tư vấn tuyển sinh:

Email

info@icanschool.edu.vn