Thông tin liên hệ

Điện thoại 0979 60 4455

Email info@icanschool.edu.vn

Cơ sở Tiểu học: Số 915, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Cơ sở Mầm non: Số 893, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM