Thông tin liên hệ

Điện thoại 0979 60 4455

Email info@icanschool.edu.vn

Trường Tiểu Học Kiến Tạo ICS: 915 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM 0979 60 44 55

Trường Mầm Non Kiến Tạo ICS: 895 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM 0987 78 57 49