Thông tin liên hệ

Điện thoại 0979 60 4455

Email info@icanschool.edu.vn

Số 915, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. HCM