Một ngày của học sinh ICS

1. Một ngày ở trường của bé mầm non

8h00 – 8h15: Bé tập thể dục đầu giờ.

8h15 - 9h00: Bé vệ sinh cá nhân, ăn sáng tại trường.

9h00 – 9h15: Vòng tròn chia sẻ đầu giờ của con.

9h15 – 11h00: Trải nghiệm học tập tại các góc chức năng.

11h00 – 12h00: Bé ăn trưa tại trường và vệ sinh cá nhân.

13h45 – 14h00: Bé xếp đồ, vệ sinh cá nhân.

14h00 – 15h00: Trải nghiệm học tập tại các góc chức năng.

15h00 – 15h30: Bé ăn xế, vệ sinh cá nhân.

Hoạt động hỗ trợ giữ bé ngoài giờ.

2. Một ngày ở trường của bé tiểu học

7h30-7h50: Bé ăn sáng tại trường, chuẩn bị cho 1 ngày học mới.

7h50 – 8h10: Giờ sinh hoạt tương quan đầu giờ của con.

8h10 -9h25: Tiết 1, Tiết 2.

9:25 - 9:45: Giờ ra chơi, tập thể dục giữa giờ.

9h45 – 11h00: Tiết 3, tiết 4.

11h00 – 11h45: Vệ sinh cá nhân, ăn trưa

Hoạt động câu lạc bộ tự chọn

13h30 – 14h50: Tiết 5, tiết 6.

14h50 – 15h10: Giải lao, ăn xế.

15h10 – 15h45: Tiết 7

15h45 – 16h15: Hoạt động câu lạc bộ ngoại khóa/Tổng kết cuối ngày

17h00 – 18h30: Hoạt động trông giữ trẻ theo yêu cầu riêng của phụ huynh/ Các câu lạc bộ ngoại khóa có thu phí