Ra đời từ năm 1983, thuyết Đa trí Thông minh (Multiple Intelligences) của giáo sư Howard Gardner (thuộc trường Đại học Harvard) đã trở thành một trong những tư tưởng tiến bộ có ảnh hưởng sâu sắc đến nền giáo dục hiện đại.

Thuyết Đa trí Thông minh nhìn nhận mỗi con người đều có những năng lực khác nhau và tôn trọng sự phát triển toàn diện của từng cá thể. Chương trình mầm non “Đa trí Thông minh” của ICS được thiết kế dựa trên nền tảng Thuyết Đa trí Thông minh, hướng đến việc phát triển ở trẻ 8 loại trí thông minh đa dạng:

Dựa trên các hoạt động chơi mà học tại các góc chức năng: Ngôn ngữ - Toán học, Địa lý – Văn hóa, Nghệ thuật – Sáng tạo, Vận động, Vườn hoa và cây gia vị, Góc Yên tĩnh.

Các hoạt động xen kẽ bao gồm:

Đăng ký tư vấn Mầm Non